Tiến Chu tỏa sáng, Ban KHCN thắng trận mở màn giải VNPT VINAPHONE mở rộng

Với hai pha kiến tạo của Tiến Chu, Hải bánh và Phú khổng lồ đã lần lượt lập công để mang về thắng lợi 2-0 cho Ban KHCN trước VNPT Media tại giải VNPT VINAPHONE mở rộng.

TiếnChutỏasáng,BanKHCNthắngtrậnmởmàngiảiVNPTVINAPHONEmởrộng

Với hai pha kiến tạo của Tiến Chu, Hải bánh và Phú khổng lồ đã lần lượt lập công để mang về thắng lợi 2-0 cho Ban KHCN trước VNPT Media tại giải VNPT VINAPHONE mở rộng.