Tất cả thành viên dự Thế vận hội Tokyo 2020 đều được tiêm vaccine phòng Covid-19

Tất cả thành viên dự Thế vận hội Tokyo 2020 đều được tiêm vaccine phòng Covid-19

Các thành viên dự Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020 đều được ưu tiên tiêm vaccine ngừa Co