Bác sĩ khuyên nhủ Đức Huy khi bị mất trí nhớ tạm thời

Bác sĩ khuyên nhủ Đức Huy khi bị mất trí nhớ tạm thời

Chia sẻ với người thân, bạn bè, tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết anh không thể nhớ những sự việc đã diễ