Manchester United hy vọng rằng Ronaldo World Cup sẽ rời khỏi đội tuyển quốc gia để chơi câu lạc bộ đồng quê lần đầu tiên giới thiệu các trận bóng đá là …..

Manchester United hy vọng rằng Ronaldo World Cup sẽ rời khỏi đội tuyển quốc gia để chơi cho câu lạc bộ [đất nước lần đầu tiên giới thiệu các trận bóng đá là …]: điều này