Ký ức tình cảm của Ronaldo: Ferguson nói với tôi những gì anh ấy nói với tôi sau đó.

Những ký ức tình cảm của Cristiano Ronaldo: Ferguson nói với tôi những gì anh ấy nói sau này..