Nỗi sợ về Messi khiến Ronaldo quyết rời MU?

Nỗi sợ về Messi khiến Ronaldo quyết rời MU?

Mỗi một ngày trôi qua, số lượng đội bóng châu Âu được liên hệ với Ronaldo lại dài thêm. Sau Chelsea,