HLV U23 Việt Nam: Tôi đã chuẩn bị cho loạt luân lưu với Saudi Arabia

HLV U23 Việt Nam: Tôi đã chuẩn bị cho loạt luân lưu với Saudi Arabia

“Saudi Arabia thật sự rất mạnh. Họ vào tứ kết mà không thủng lưới bàn nào. Chúng tôi phải chuẩn bị c