HướngtớiGiảibóngđánữNữhoàngNgoạithương2016

HướngtớiGiảibóngđánữNữhoàngNgoạithương2016

Giải bóng đá nữ Nữ hoàng Ngoại thương 2016 là giải đấu truyền thống của các nữ sinh viên trường ĐH Ngoại thương.