Tuyển Việt Nam âm tính Covid-19 ở Dubai, tập luyện buổi đầu tiên tối nay

Tuyển Việt Nam âm tính Covid-19 ở Dubai, tập luyện buổi đầu tiên tối nay

Tuyển Việt Nam được xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Dubai vào tối 26/5. Sau đó, đội di chuyển về khá