Đứt dây chằng 2 tháng trước, tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn chưa được phẫu thuật

Đứt dây chằng 2 tháng trước, tuyển thủ nữ Việt Nam vẫn chưa được phẫu thuật

Cụ thể, Chương Thị Kiều bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải được xác định từ giữa tháng 2/2019.