Vòng4Lượt2GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017ĐànPhímcầmhoàTổCatrongtrậncầumãnnhãn

Vòng 4 Lượt 2 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017 chứng kiến trận hòa mãn nhãn giữa Đàn Phím và Tổ Ca.

Vòng6Lượt1GiảiBóngĐáVănCôngHàNội-CúpConCông2017CúpConCông:BátÂmđảbạiđộiđầubảngProductionTeam

Vòng 6 Lượt 1 Giải Bóng Đá Văn Công Hà Nội – Cúp Con Công 2017 đã chứng kiến sự kiện Bát Âm đả bại đội đầu bảng Production Team 2-1 để xây chắc vị trí thứ ba.