Bố mẹ cầu thủ tuyển Việt Nam: “Thương các con vất vả, nhưng hãy vượt mọi khó khăn vì nhiệm vụ Tổ quốc”

Bố mẹ cầu thủ tuyển Việt Nam: “Thương các con vất vả, nhưng hãy vượt mọi khó khăn vì nhiệm vụ Tổ quốc”

Gia đình – điểm tựa viết tiếp lịch sử (Thực hiện: Đức Huy – Thanh Xuân)Tình yêu thương của cha mẹ lu