Wu Lei: Thế giới bên ngoài phải giữ chúng ta với nhóm vị trí cao nhất phải tỉnh táo hơn.

Wu Lei: Thế giới bên ngoài phải giữ chúng ta trong nhóm vị trí cao nhất. Những người cũng sẽ bắt đầu hành trình của riêng họ. Cuối tuần này